Fem energi- och klimatreformer för kommande regering.

Energiföretagen presenterar fem klimat- och energireformer för kommande regeringen att ta tag i så att Sverige, även fortsatt, har ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och utsläppssnålt energisystem.

Huvudinnehåll

Hur kommer vi tillrätta med trånga elnät?

Energiföretagen har tagit fram förslag på fem klimat- och energireformer för nästa regering att ta tag i. I en intervju med Anna Odenbrand Linder, ansvarig elnät, talar hon om förslaget att förenkla och snabba på utbyggnaden av elnäten.

Varför importerar Sverige sopor?

All konsumtion leder till avfall. För att spara på naturens resurser är det viktigt att så mycket som möjligt av avfallet återanvänds och återvinns. Energiåtervinning är en form av återvinning. Det innebär att det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt i stället kan ge el och fjärrvärme genom att bli bränsle i ett kraftvärmeverk.

Frågor & svar om energiåtervinning
7 myter om energiåtervinning från avfall

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Det erbjuder vi Kompetensutveckling

Här hittar du som är verksam i energibranschen hela vårt utbud av kurser, utbildningar, konferenser och publikationer.

Vårt utbud