Låt juleljusen lysa med gott samvete.

Visste du att elljusstaken uppfanns av svensken Oskar Andersson redan 1934? Och visste du att du sparar både el och pengar genom att byta ut din gamla julbelysning? En sjuarmad elljusstake med LED-lampor drar 27 gånger mindre än en med glödlampor. Så byt ut dina gamla lampor och låt ljuset lysa med gott samvete!

Huvudinnehåll

EBR Elsäkerhetsdag

Välkommen till EBR Elsäkerhetsdag, 21 februari i Stockholm! God elsäkerhetspraxis uppnås genom att kontinuerligt svara på utmaningar som uppkommer i elnätsbranschen. Ett kontinuerligt arbete krävs för att hålla arbetsrutiner aktuella för rådande förutsättningar.

Anmäl dig här

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

EBR Elnätsbranschens viktigaste verktyg

Ett pålitligt elnät är en förutsättning för hela vårt moderna samhälle. EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät och så gott som alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Läs mer om EBR

Det erbjuder vi Kompetensutveckling

Här hittar du som är verksam i energibranschen hela vårt utbud av kurser, utbildningar, konferenser och publikationer.

Vårt utbud