Energiföretagen Sverige tackar medarrangörer, deltagare och besökare på Arena Energi för fyra lyckade dagar i Almedalen. Se filmen där Pernilla Winnhed summerar sina intryck från dagarna. Du kan också läsa de nyheter vi publicerat från våra seminarier och se intervjuer med några av paneldeltagarna.

Huvudinnehåll

Elnäten i fokus Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet är ett initiativ från Energiföretagen Sverige där energibranschen tillsammans med näringslivet och beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterar problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019 med målet att vid sista mötet kunna presentera skarpa åtgärdsförslag.

Läs om initiativet

Vi arbetar för ett fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ och en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra som vill bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Energiföretagen jobbar aktivt med två av de färdplaner som ska bidra till målet: ”Färdplan för fossilfri uppvärmning” och ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”.

Läs mer om färdplanerna

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

Läs mer och se filmen

Vattenkraftdagen - konferensen för alla som arbetar med vattenkraft

Syftet med dagen är att utbyta kunskap och få chans att diskutera aktuella frågor med kollegor från branschen, myndighetsföreträdare och politiker. Genomförs 17 oktober i Linköping.

Anmälan till Vattenkraftdagen