Finns det hopp i klimatmörkret?

Se seminariet!

Finns det hopp i klimatmörkret?

Den 6 februari arrangerade Energiföretagen Sverige ett frukostseminarium på temat "Finns det hopp i klimatmörkret?". Inbjudna talare var Johan Kuylenstierna, forskare och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, Markus Wråke, vd på Energiforsk och Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen.

Huvudinnehåll

Elsamverkan Styrkan hos en samlad bransch

Elsamverkan är en frivilligorganisation där Sveriges elnätsföretag, tillsammans med Svenska kraftnät, hjälps åt vid större störningar i elförsörjningen. Hjälpen kan vara att ställa upp med personal eller med materiel – allt för att säkerställa att kunderna får sin el tillbaka snabbast möjligast.

Läs mer om Elsamverkan

Energi 2020 Energi 2020 – med ledartröjan i fokus

Energibranschen står tillsammans med hela världen inför en gigantisk förändringsresa. Vi vet vad som måste förändras, men det är inte alltid tydligt hur och vem som ska se till att det händer. Som alltid söker vi någon som tar ledartröjan.

Läs mer och anmäl dig

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Färdplan el - för ett fossilfritt Sverige

Energiföretagen Sverige har tagit fram en Färdplan el. Arbetet har skett inom ramen för Fossilfritt Sverige och planen lanserades den 16 januari på Nalen i Stockholm. Energiföretagen har även varit aktiva framtagandet av färdplanen för uppvärmningsbranschen.

Se lanseringsseminariet
Läs rapporten Färdplan el