• Låt din kunskap växa!

  Sök kurs, konferens, publikation och e-tjänst

  Läs mer
 • EBR

  ElnätsBranschens Riktlinjer

  Läs mer
 • Den största

  energimarknadstidningen i Sverige och Norden

  Läs mer

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Öka din kunskap och kompetens med oss

Huvudinnehåll

Här hittar du som är verksam i energibranschen hela vårt utbud av utbildningar, konferenser, publikationer och EBR. Här hittar du också information om certifieringen Schysst elhandel. För dig som är medlem hos oss finns ännu mer information i Medlemsportalen.

SÄKERHET I FOKUS Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker incidenter och olycksfall. Energiföretagen Sverige har ett brett utbud av utbildningar och förlagsprodukter inom elsäkerhet och arbetsmiljö. Allt arbete sker i nära samarbete med energibransch och myndigheter.

Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

SÄKERHET I FOKUS EBR påminner: webbkurser om elsäkerhet på engelska

Säkerhetskulturen är en förutsättning för god arbetsmiljö. Finns det brister där så är det ett stort problem. Det är av största vikt att all personal på ett företag involveras i elsäkerhetsarbetet. Sedan ungefär ett år tillbaka bedriver EBR även webbutbildningar i elsäkerhet på engelska, en möjlighet för företagen att öka säkerheten hos egen och inlånad personal som ska utföra arbeten med el.

Läs medlemsnyheten här