Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Branschens gemensamma arbete

Huvudinnehåll

EBR är utvecklat för branschen av branschen. Allt arbete hade inte varit möjligt utan alla engagerade medlemsföretag och enskilda personers expertis. Här kan du läsa mer om EBR; bakgrund, organisation samt vilka medlemsföretag som deltar.

Branschen är EBR!

Genom att samla branschens främsta elnätsexperter i Energiföretagens utskott och arbetsgrupper så har EBR-arbetet bred förankring i branschen. Förutom deltagare från landets elnätsföretag så medverkar även Svenska kraftnät, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, entreprenörer och konsulter i arbetet.

Arbetet koordineras av EBR-kansliet på Energiföretagen Sverige och drivs genom tre utskott under EBR-kommittén; Ekonomiutskottet, Teknikutskottet och Hälsa-, Miljö- och Säkerhetsutskottet (HMS).

Riktlinjer för EBR-verksamheten – från oktober 2019

Vid ett möte i EBR-kommittén den 2 oktober 2019 beslutades EBR:s nya riktlinjer med tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: Grafisk manual

Kompetensutveckling

Det som givit EBR sin utvecklingskraft under åren är kombinationen mellan utveckling och utbildning. Alla projekt inom EBR mynnar ut i publicering av publikationer som sedan görs tillgängliga för hela branschen.

Utöver publikationerna arrangerar Energiföretagen Sverige löpande utbildningar inom EBR-området. Årligen genomförs det minst 150 EBR-relaterade utbildningar. Här finns ett 50-tal aktiva lärare från branschföretagen.

Vart fjärde år genomförs elnätsbranschens största utomhusarangemang som kallas EBR Metod- och maskindagar. Då samlas i regel cirka 2 000 personer under arrangemanget som är uppdelat på två omgångar. Nästa tillfälle är 2022 i Eskilstuna.

Verksamma medlemsföretag

Nedan ett urval av de medlemsföretag som är engagerade i EBR:s medlemskonstellationer. Är ditt företag intresserat av att delta i arbetet? Kontakta Peter Silverhjärta

 • Ahlsell Sverige AB
 • Bergs Tingslags Elektriska AB
 • Bjärke Energi ek.för.
 • Borås Elnät AB
 • E.ON Energidistribution AB
 • E.ON Sverige AB
 • EFA AB EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
 • Elektroskandia Sverige AB
 • Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB
 • Ellevio AB
 • Elsäkerhetsverket
 • Eltel Networks Infranet AB
 • Elverket Vallentuna AB
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
 • Explosiv Utbildning AB
 • Fortum Sverige AB
 • Gävle Energi AB
 • Göteborg Energi Nät AB
 • Härjeåns Nät AB
 • Härnösand Energi & Miljö AB
 • Infratek Sverige AB
 • Jämtkraft Elnät AB
 • Jönköping Energi Nät AB
 • KFS Företagsservice AB
 • Kraftringen Nät AB
 • Ledarna
 • Luleå Energi AB
 • ME2C Molinder Energy & Environment Consulting AB
 • Mälarenergi Elnät AB
 • One Nordic AB
 • Onninen AB
 • REN AS
 • Rexel Sverige AB
 • SEKO
 • Skellefteå Kraft AB
 • Skellefteå Kraft Elnät AB
 • Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Sollentuna Energi & Miljö AB
 • Sundsvall Elnät AB
 • SWECO Energuide AB
 • Svenska Elektrikerförbundet
 • Svenska Kraftnät
 • Tekniska Verken i Linköping AB
 • Tekniska Verken Linköping Nät AB
 • Umeå Energi Elnät AB
 • Unionen
 • Vattenfall AB
 • Vattenfall Eldistribution AB
 • Vattenfall Services Nordic AB
 • Öresundskraft AB
 • Österlens Kraft AB