Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR-meddelande/ Publikationer

Huvudinnehåll

Här hittar du information om de produkter som utvecklas och erbjuds inom EBR. Dessutom hittar du länken för att prenumerera på våra kostnadsfria EBR-meddelanden som innehåller viktig information.

EBR-meddelandet

EBR-meddelandet är kommunikationen mellan EBR och våra kunder. Meddelandet når över 2 000 yrkesverksamma och har en mycket sekundär spridning. Genom EBR-meddeladet informeras yrkesverksamma om verklighetsnära tekniska utmaningar, olycksfall, materiel som är undermåligt, eller arbetsmetoder som är farliga. EBR-meddelandet är en kostnadsfri service från EBR till branschen.

Prenumerera på EBR-meddelanden. 

Hitta tidigare utskick här. 

EBR-e: Handböcker och anvisningar i digital form

EBR-e samlar alla handböcker och anvisningar inom EBR i elektroniskt format. Tillgång till EBR-e ges via en prenumeration. Här hittar du EBR-e.