Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR:s ESA utbildningar och ESA publikationer

Huvudinnehåll

EBR erbjuder flertalet utbildningar och publikationer inom elsäkerhet, EBR ESA.

Utbildning:

ESA Instruerad - Intern - Ersätter ESA Tillträde
ESA Fackkunnig Grund - Intern
ESA Fackkunnig Repetition - Intern
ESA i praktiken - Intern
ESA Lärarutbildning
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Lärarutbildning
Webbkurs ESA Fackkunnig Repetition
Web course ESA Skilled Recurring
Webbkurs ESA Instruerad 
Web course ESA Instructed
Webbkurs ESA Vattenvägar
Web course ESA Waterways
Webbkurs Kontroll före idrifttagning - distributionsnät

Här hittar du Av Energiföretagen Sverige godkända ESA-lärare och godkända lärare i ESA Vattenvägar.

Publikationer:
EBR ESA Grund
EBR ESA Work
EBR ESA Arbete
EBR ESA Principles
EBR ESA Paket, Grund och Arbete
EBR ESA Paket, Grund och Arbete på Arabiska
EBR ESA Package
EBR ESA Instruerad person
EBR ESA Instructed person
EBR ESA Industri och Installation
EBR ESA Röjning i ledningsgata – skog
EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
EBR ESA Waterways - Hydropower Safety Directions

Blanketter:
EBR ESA Driftblanketter - ESA 010
EBR ESA Operating Forms - ESA 010-E
EBR ESA Arbetsbegäran - ESA 011
EBR ESA Request for permit-to-work - ESA 011-E
EBR ESA Driftorder - ESA 012
EBR ESA Operating order ESA 012-E
EBR ESA Överenskommelse om tillträde - ESA 013-2
EBR ESA Acces Agreement - ESA 013-E
EBR ESA Arbetsbegäran - ESA-Röj 014
EBR ESA Arbetsbevis/Driftbevis - ESA-Röj 015

Läs artikel på utbildning.se "Vad är ESA? – vi reder ut begreppen"

Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om misstag som kunde kostat hennes liv.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.