Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Diplomerad Mätarmontör

Publicerat av: Kristian Öhrn ·

Huvudinnehåll

Av Energiföretagen Sverige godkända utbildningsanordnare för EBR Diplomerad Mätarmontör. Energiföretagen och EBR har tillsammans med representanter från elnätsbranschen, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och Elsäkerhetsverket tagit fram dokumenten, BYGGTEKNIK A 400:19, Metoder vid byte av elmätare kategori 1 och KRAV 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A. Metodanvisningen beskriver hur byte av elmätare kategori 1 ska utföras under normala förutsättningar och kravdokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas. Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav.

Utbildning för EBR Diplomerad Mätarmontör

Om du vill utbilda dig till EBR Diplomerad Mätarmontör kan du ta del av förutsättningar och krav i nedanstående dokument. För genomförande ta kontakt av någon av nedanstående utbildningsanordnare.

Dessa är godkända av Energiföretagen:

SSÉ Consulting AB
www.ssec.se
Kontaktperson, Simon Sellén, simon.sellen@ssec.se
070-26 88 489

STF Ingenjörsutbildning AB
http://www.stf.se/
Kontaktpersoner:
Andreas Carlsson, andreas.carlsson@stf.se
076-5400778
Sven Rosén, sven.rosen@stf.se
072-714 79 20

 

Utbildningsanordnare för EBR Diplomerad Mätarmontör

Om du som juridisk person eller enskild firma vill bli utbildningsanordnare för utbildningen EBR Diplomerad Mätarmontör, ta då kontakt med Kristian Öhrn för att ansöka.

Instruktör/lärare för EBR Diplomerad Mätarmontör

Om du vill blir instruktör/lärare för EBR Diplomerad Mätarmontör och utföra utbildning för någon av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare, ta då kontakt med Kristian Öhrn för att ansöka.

KRAV 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A

I lagen hanteras krav gällande företag som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Dokumentet förtydligar elnätsbranschens tolkning av vad som krävs för att utföra mätarbyte på direktmätt anläggning. Dokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas.

Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav.

Ladda ner pdf:en här

KRAV 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A.

I lagen hanteras krav gällande företag som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Dokumentet förtydligar elnätsbranschens tolkning av vad som krävs för att utföra mätarbyte på direktmätt anläggning. Dokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas.

Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav.

Ladda ner pdf:en här

KRAV 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A.

I lagen hanteras krav gällande företag som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Dokumentet förtydligar elnätsbranschens tolkning av vad som krävs för att utföra mätarbyte på direktmätt anläggning. Dokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas.

Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav.

Ladda ner pdf:en här

KRAV 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A.

I lagen hanteras krav gällande företag som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Dokumentet förtydligar elnätsbranschens tolkning av vad som krävs för att utföra mätarbyte på direktmätt anläggning. Dokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas.

Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav.

Ladda ner pdf:en här

 

Kontakt

Kristian Öhrn

Affärsutvecklare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se