Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Elsäkerhetsdag

Konferens

Huvudinnehåll

EBR Elsäkerhetsdag, 20 februari 2020. Konferensen vänder sig till dig som är beredare, arbetsledare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller är intresserad av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Genomförs 20 februari 2020 på Radisson Arlandia. Gemensam middag för den som vill delta på kvällen 19 februari.

Programmet ser du i fliken nedan.

#EBRelsäkdag

Lyssna på Per-Olov Engman, sakkunnig inom EBR, som berättar om innehållet på EBR Elsäkerhetsdag den 20 februari.


EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se