Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Säkerhetsexpo

Konferens

Huvudinnehåll

EBR Säkerhetsexpo – din arbetsmiljö i fokus. Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker tillbud och olycksfall också i vår bransch.

Nu hälsar vi dig som jobbar som drifttekniker, elsäkerhetsansvarig, arbetschef, underhållsplanerare, beredare, distributionselektriker, arbetsmiljöingenjör eller montör välkommen till EBR Säkerhetsexpo den 13-14 maj på Åsbro Kursgård.

Under två dagar varvar vi traditionella föreläsningar med en mer interaktiv del där metoder och produkter visas upp utomhus. Därför har vi valt att vara på Åsbro Kursgård som har all utrustning av intresse för elnätsbranschen: ledningar, ställverk, stationer med mera. Är du till exempel ny på jobbet finns chansen att se och prova på allt på en gång på övningsfältet.

Delar av innehållet:

  • Olycksstatistik och bakomliggande orsaker.
  • Skador vid en elolycka och hur man ska agera.
  • Vikten av att skapa en stark säkerhetskultur i hela företaget.
  • Arbete i stormdrabbad skog – erfarenheter och lärdomar.
  • När trafiken blir en del av arbetsmiljön för allt fler – vad ska man tänka på?
  • Erfarenhet är kunskap – hur attraherar vi ny personal och säkerställer kunskapsöverföring?

Ett mer detaljerat program kommer snart.

#ebrexpo

Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Ulf pratar om vikten av säkerhetskultur och personsäkerhet.

Kontakt

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se