Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Regionmöte Syd - Hotel Statt, Hässleholm

Huvudinnehåll

Välkommen på höstens viktigaste möte för energibranschen i södra Sverige!

Vilka yttre hot utgöt en fara mot energibranschen och hur kommer omvärlden att påverka branschen i höst? För dig som är vd, verksamhetsansvarig inom fjärrvärme, elhandel, produktion eller elnät eller bara allmänt intresserad av energibranschen är regionmötet din möjlighet att få de viktigaste uppdateringarna kring branschen nu i höst.

I en pampig miljö på Hotel Statt i Hässleholm får du koll på de viktiga frågorna som rör din verksamhet och föränderliga omvärld. Här får du även tid för värdefullt nätverkande med branschkollegor och experter från Energiföretagen Sverige.

Ur regionmötets program:

  • Gunilla Andrée tar oss med på en värdefull omvärldsspaning ur ett energiperspektiv.
  • Val till de regionala styrgrupperna och valberedningen. Nomineringar har gjorts och nu är det dags att kora vilka som ska ingå i de regionala styrgrupperna och valberedningen.
  • SÄPO upplyser oss om de antagonistiska hot som finns mot energibranschen. Har du märkt något på hemmaplan?
  • Färdplanerna för ett fossilfritt Sverige 2045. Hur ska uppvärmningssektorn bli fossilfri och vad krävs för att Sverige ska kunna fortsätta leverera tillräckligt med fossilfri el när efterfrågan ökar?
  • EU-kommissionens vinterpaket Clean Energy Package ska införas i Sverige den 1 januari 2021. Vad innebär det skärpta målet för energieffektivisering och hur påverkas energimarknadens aktörer av direktivet? Vi reder ut.
  • Följ med på en historisk tillbakablick från att elmarknaden avreglerades och var med och diskutera hur energimarknaden kan utvecklas framöver.
  • Gymnasielärling - nygammal metod för att lösa kompetensförsörjning. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren informerar om vilka möjligheter som finns med Svensk Gymnasielärling.

Kvällsarrangemang 23 oktober
Vill du nätverka ytterligare med branschkollegor så bjuder vi in till gemensam middag och underhållning av Douglas Nordenbelt som ger en unik kombination av högklassigt trolleri och humor.

 

Paul Andersson

Regionchef Syd
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 044-12 13 20
E-post: paul.andersson@energiforetagen.se

Ann-Christine (Stina) Hansson

Regionadministratör och systemansvarig medlemsdatabas
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 044-12 15 68
E-post: ann-christine.hansson@energiforetagen.se