Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vattenkraftdagen

Konferens

Huvudinnehåll

Vattenkraftdagen är en professionell mötesplats för alla som arbetar med vattenkraft. Syftet med dagen är att utbyta kunskap och få chans att diskutera aktuella frågor med kollegor från branschen, myndighetsföreträdare och politiker.

Genomförs 17 oktober i Linköping 2019. Se årets program i flik nedan.

Gemensam middag för den som vill delta på kvällen 16 oktober.

#vattenkraftdag19

Kontakt

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se