Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Schysst elhandel

Publicerat av: Eva Rydegran

Huvudinnehåll

Som kund ska man kunna lita på ett elhandelsföretag som har märkningen Schysst elhandel. Det är en certifiering som tagits fram av elbranschen med målet att få fler nöjda kunder.

Genom att elhandelsföretagen certifierar sina säljaktiviteter ska det bidra till fler nöjda kunder som känner sig trygga med, och litar på sina elhandelsföretag. För kunderna ska det vara tydligt vad de köper och vad avtalet innebär.

Tydlighet skapar trygghet

Genom att certifiera sig avger elhandelsföretaget ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet!

En överväldigande majoritet av alla elhandelsföretag är seriösa aktörer som sätter kunden främst. Många företag lever också redan idag efter de kriterier, eller kundlöften, som certifieringen omfattar.

Intresserade elhandelsföretag hittar mer detaljerad information på Medlemsportalen

 

Oberoende företag certifierar

Företaget som tar hand om certifieringsprocessen är DNVGL. Ett oberoende, ackrediterat certifieringsföretag. Det är också till dem du ska vända dig om du skulle ha några klagomål på ett företag som är certifierat med Schysst elhandel.


Kontaktuppgifter till DNV GL:

Dan Grönstedt
e-post: dan.gronstedt@dnvgl.com
mobil: 070 - 859 25 08

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se