Elektrifiering

Att använda mer el för att rädda klimatet kan verka motsägelsefullt. Men el är en effektiv energibärare och det är faktiskt mer miljövänligt att använda en elbil än en bensinbil - oavsett hur elen har producerats.

Världen måste fasa ut användningen av fossila bränslen i snabb takt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Fossila bränslen står idag för omkring 80 procent av energianvändningen i världen, och bilar, lastbilar och flyg förbrukar en stor del. Men mycket händer i transportsektorn. Många stora företag satsar på eldrift, batterierna utvecklas hela tiden och även stora lastbilstillverkare som Scania och Volvo satsar på eldrift.

Du hittar mycket information om elbilar på sajterna Elbilsstatistik, Laddinfra och Emobility.

HYBRIT – fossilfritt stål

Men också andra delar av industrin satsar på elektrifiering. 2016 skapade SSAB, LKAB and Vattenfall – ett joint venture projekt med mål att revolutionera stålproduktionen. Idén är att ersätta koks, som traditionellt används för malmbaserad ståltillverkning, med vätgas. Målet är helt fossilfri ståltillverkning 2035. Om man lyckas, bidrar lösningen till 10 procent minskade utsläpp i Sverige och 7 procent i Finland. Läs mer om HYBRIT.

Framtidens elanvändning

IVA:s rapport Framtidens elanvändning innehåller bland annat en bedömning (utifrån vad vi vet idag) av elanvändningen bortom 2030. Bedömningen är att:

  • Elanvändningen i bostads- och servicesektorn kommer att ligga kring 65–85 TWh (jämfört med drygt 70 TWh idag), uppdelat på: 20–25 TWh el för hushållen, 30–40 TWh el för servicesektorn, 15–20 TWh el för uppvärmning.
  • Elanvändningen i industrisektorn kommer ligga kring 50–60 TWh (jämfört med 51 TWh idag).
  • Elanvändningen i industrisektorn (inklusive serverhallar) kommer ligga kring 50–60 TWh (jämfört med 51 TWh idag).
  • Elanvändningen i transportsektorn kommer att ligga kring 10–16 TWh el (jämfört med cirka 3 TWh idag).