Energi i världen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Sol och vind är på framväxt vad gäller elproduktion, särskilt i vissa länder, men globalt står fossila bränslen för 80 procent av den totala energianvändningen.

IEA (International Energy Agency) ger varje år ut Key World Energy Statistics. Här finner du en samlad bild av energianvändningen i världen och hur den fördelar sig mellan olika energikällor och olika länder.

I rapporten kan man bland annat utläsa att över 80 procent av världens totala energianvändning fortfarande (2015) utgörs av de fossila bränslena; kol (28,1%), olja (31,7%) och gas (21,6%).

Av den globala elproduktionen står kolkraft för 39,3% (2015), gas för 22,9%, , kärnkraft 10,6%, vattenkraft 16% och andra förnybara källor så som vind och sol, samt avfall för 7,1%. Statistik för svensk elproduktion hittar du här.

I World Electricity Map hittar du information i realtid om klimatpåverkan från världens elproduktion.