EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:20

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-145 kV.

Utöver en anpassning till 2020 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Alla koder rörande primärutrustning, 12-145 kV, utomhus och inomhus har setts över och uppdaterats med avseende på:
    - Kontrollkablage, längd och typ
    - Jordningsmaterial
    - Ev. slackar och klämmor
  • Ny kod för arbetsjordningskontakt har införts
  • Ny kod för motormanöverdon frånskiljare införd.
  • Befintliga frånskiljarkoder är justerade till att endast avse handmanöverdon.

Format: Katalog, 2020
Sidor: 72

EBR-nummer: KLG 2:20

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:19
EBR Grunddata KLG 2:19
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:19
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:19

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.