Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker incidenter och olycksfall.

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen Sverige har ett brett utbud av utbildningar och förlagsprodukter inom elsäkerhet och arbetsmiljö. Allt arbete sker i nära samarbete med energibranschen och myndigheter.

EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna ESA 19

Du som vill veta de huvudsakliga förändringarna i ESA 19 jämfört med ESA 14 kan hämta ett förändringsdokument nedan.

Förändringsdokument ESA Grund
Förändringsdokument ESA Arbete

Tänk på att förändringsdokumenten inte är heltäckande och att du behöver beställa den kompletta anvisningen av ESA 19 för att kunna tillgodogöra dig helheten och inte missa några detaljer.

Beställ ESA Grund:19.1 här
Beställ ESA Arbete:19.1 här

Detta är en del av en pågående satsning från Energiföretagen Sverige, med övergripande syfte att säkra rätt och relevant kunskap på arbetsplatsen och minska olyckor i branschen.

Fortsatt fokus på säkra arbetsplatser – möte med Anders Ygeman

Vid ett uppföljande möte idag med energiminister Anders Ygeman om arbetsplatsolyckor i energibranschen så deltog Pernilla Winnhed, vd och Per-Olov Engman, sakkunnig EBR HMS, från Energiföretagen. Budskapet var att energibranschen tar frågan om säkrare arbetsplatser på största allvar och att vi med rätt insatser och utbildning bör kunna närma oss en nollvision.

Läs nyheten här

SÄKER ARBETSMILJÖ Vårt arbete för säkra arbetsplatser

Att Energiföretagen Sverige koordinerar branschens elnätsexperters arbete med ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) är känt för många, men vi gör så mycket mer inom området säkerhet och många spännande projekt ligger i planeringsfas. Peter Silverhjärta och Magnus Hedén Hallberg berättar allt detta för er på webbinariet.

Se inspelade webbinariet. Inloggning krävs

EBR på YouTube

Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur
Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Vi ställde frågor om elsäkerhet, säkerhet och arbetsmiljö i energibranschen. Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om ett misstag som kunde kostat henne livet. "Dom flesta olyckorna sker på grund av den mänskliga faktorn.