Samling för nätkapacitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den sjunde oktober presenterade Samling för nätkapacitet resultatet av sitt arbete och överlämnade en bruttolista med åtgärdsförslag till regeringen. Se seminariet i efterhand och läs åtgärdsförslagen. Här hittar du all information om initiativet.

Se seminariet i vår Play-kanal.

Ta del av åtgärdsförslagen.

Här kan du ta del av underlag och presentationer från det första mötet.

Om Samling för nätkapacitet

Redan under 2016 började Uppsala få problem med "trånga elnät". Sedan följde Malmö, Stockholm och Västerås. Energiföretagen, tillsammans med medlemsföretagen, hade ett behov av att uppskatta omfattningen på problemet och vilka samhällsekonomiska effekter det skulle kunna få och lämnade ett uppdrag till konsultfirman Pöyry att utreda detta (2018). Rapporten från Pöyry landade i att de samhällsekonomiska förlusterna av uteblivna anslutningar skulle kunna uppgå till så mycket som 150 miljarder kronor per år fram till 2030. Det är alltså prislappen för samhället för utebliven tillväxt och omställning.

Våren 2019 bestämde sig Energiföretagen för att agera. Under namnet ”Samling för nätkapacitet” bjöds en bredd av samhällsaktörer in till ett antal workshops; allt från energiföretag, industrier och kommuner till myndigheter och politiker, med syfte att tillsammans vända och vrida på de utmaningar vi står inför och komma fram till antal åtgärdsförslag.

Vid det tredje dialogmötet den 7 oktober presenterades resultatet av arbetet inom Samling för nätkapacitet och en bruttolista med åtgärdsförslag överlämnades till regeringen med hopp om att de tar stafettpinnen vidare.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se