Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR

Huvudinnehåll

EBR-verksamheten ska inriktas på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att äga, bygga och driva elanläggningar inom elnätsbranschen. För att förvalta och utveckla EBR finns ett antal medlemskonstellationer som driver arbetet framåt tillsammans med Energiföretagen Sverige.

EBR står för Elnätsbranschens riktlinjer och är garanten för elsäkert, kostnadseffektivt elnätsarbete. EBR:s olika anvisningar är inriktade på hur elanläggningar inom elnätsbranschen ägs, byggs och drivs på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

EBR-kommittén har formulerat riktlinjer för EBR-verksamheten, som ska vara ett verktyg som kvalitetssäkrar processerna inom verksamheten varje år.

EBR-verksamheten drivs av branschens samlade kompetens. Grunden är att hela elnätsbranschen bidrar i arbetet och till utvecklingen. Verksamheten ska även vara en grund för kompetensförsörjning inom elnätsbranschen, bland annat genom att tillhandahålla en utbildningsstruktur.

Resultatet av EBR-verksamheten ska vara elnätsföretagens viktigaste verktyg för effektivisering av elnätsverksamheten.

För att omsätta förväntningarna i handling är många personer engagerade i EBR-kommittén, dess olika utskott, arbetsgrupper och projektgrupper. Så här är arbetet organiserat:

EBR-kommittén och dess arbetsutskott består av ledamöter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, Svenska kraftnät och elnätsföretag. Energiföretagen Sverige håller ihop arbetet tillsammans med ordförande.

Arbetet är fördelat på tre utskott, Ekonomiutskottet, Teknikutskottet och HMS-utskottet (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Under varje utskott finns ett antal arbets- och projektgrupper.

I varje utskott är en delegat från Energiföretagen med.

Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sveriges representant i EBRs Ekonomiutskott

Peter Silverhjärta, deltar i EBR Ekonomiutskottet

Johanna Rosenlind, Energiföretagen Sveriges representant i EBRs HMS-utskott

Johanna Rosenlind, deltar i HMS-utskottet

Christer Gruber, Energiföretagens representant i EBRs Teknikutskott

Christer Gruber, deltar i Teknikutskottet