Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Nystart för HR-nätverk i region Mitt

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Därför startar nu Energiföretagen Sverige upp sitt nätverk för HR i region Mitt. Du som jobbar med rekrytering, arbetsgivarprofilering, kompetensutveckling, är HR-chef eller HR-strateg av något slag är välkommen att vara med.

Initialt kommer nätverket att drivas som ett program, bestående av sex heldagsträffar med olika teman under 18 månaders tid, på olika platser runt om i regionen. Vi har tagit fram ett ramverk för nätverket, men kommer på nätverkets första träff att hjälpas åt med att fylla träffarna med exakt det innehåll som deltagarna önskar och behöver.

Programmets upplägg

 • Uppstartsträff på Expectrum i Västerås 29 jan 2020, kl. 10:00-15:00
  • Introduktion och workshop till nätverkets alla delar.
  • Information om Energiföretagen Sveriges arbete med kompetensförsörjningsfrågor.
  • Studiebesök på Expectrum och deras verksamhet
  • Besök av Energy Competence Center och information om Energi- och teknikföreläsningarna.
 • Tema Attrahera, maj 2020 (Employer branding, arbetsgivarprofilering, goda exempel och inspiration, studentsamarbeten).
 • Tema Rekrytera, september 2020 (Rekryteringsverktyg, tester, säkerhetsprövningar).
 • Tema Introducera, januari 2021 (Handledarskap, introduktionsprogram och hur lär man sig branschspråket).
 • Tema Utveckla, maj 2021 (Karriärplanering och arbetsmiljöfrågor, stresshantering och medarbetarsamtal).
 • Tema Avsluta, september 2021 (Återrekrytering och rekommendationsprogram).

Deltagare

Nätverket välkomnar anställda hos Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Du ska arbeta med HR i någon form, som rekryterare, HR-specialist, personalchef eller liknande. Max 20 deltagare.

Kostnad

Varje deltagare står för sina egna resekostnader, Energiföretagen står för lunch och fika. Vi planerar för att vara på olika orter vid varje tillfälle, exempelvis Gävle, Karlstad, Linköping, Borlänge och Stockholm.

Vill du vara med?

Anmäl dig, senast 15 januari 2020 till Lisa Hjelm, regionchef för Mitt

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se