Översikt de regionala styrgrupperna

Varje region utser en regional styrgrupp som har särskilt ansvar för att den regionala verksamheten bedrivs i linje med medlemmarnas behov och önskemål. Gruppen svarar för att medlemsdialogen upprätthålls och utvecklas, liksom att Energiföretagens vd och styrelsen får del av det regionala nätverkets uppfattning i olika frågor.


Regionala styrgruppen Nord

Göran Sörell, Sundsvall Elnät AB - vice ordförande
Mats Brännström, Vattenfall vattenkraft AB
Anneli Sjömark, Luleå Energi AB
Daniel Fåhraeus, Pite Energi AB
Lena Persson, Jämtkraft AB
Mikael Strandberg, Bollnäs Energi - ordförande 
Jan Eriksson, Umeå Energi Elnät AB
Theresa Savonen, Gällivare Energi
Lena Af Geijerstam Unger, Härnösand Energi och Miljö
Hans Stålnacke, Bodens Energi
Mats Andersson Energiföretagen Sverige - regionchef

Regionala styrgruppen Mitt

Niklas Gunnar, Mälarenergi
Johan Larsson
, Kristinehamns Energi, ordförande
Mile Elez, Tekniska verken i Linköping, vice ordförande
Stefan Persson, Norrenergi
Monika Söderlund Andreasson
, Sollentuna Energi och Miljö
Tomas Ulväng
, Tierp Energi och Miljö
Per Ljung, Vattenfall BA Heat
Lisa Hjelm Energiföretagen Sverige - regionchef

Regionala styrgruppen Väst

Magnus Jacobsson, Skara Energi AB - ordförande
Mats Mattsson, Götene Energi ek för
Björn Fahlgren, Varbergortens Elkraft ek för - vice ordförande
Anna Svernlöv, Göteborg Energi AB
Mats Jakobsson, Lerum Energi AB
Malin Classon, Värnamo Energi
Malin Flysjö, Borås Elhandel AB
Sammy Tanhua, Skövde Energi AB
Susanne Ernfridsson, Härryda Energi
Efwa Nilsson Energiföretagen Sverige - regionchef

Regionala styrgruppen Syd

Anders Möller, Skånska Energi AB
Anders Strange, Karlshamn Energi AB
Håkan Rannestig, Österlens Kraft AB
Jessica Fredson, Ystad Energi AB - ordförande
Jöns Wahlström, Oskarshamn Energi AB
Karin Jönsson, E.ON Sverige AB
Karin Lundqvist, Öresundskraft AB
Kenneth Lindholm, Sjöbo Elnät AB
Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö AB - vice ordf
Tord Rixborn, Modity Energy Trading AB
Anders Karmehed, Energiföretagen Sverige - regionchef