Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Översikt de regionala styrgrupperna

Huvudinnehåll

Varje region utser en regional styrgrupp som har särskilt ansvar för att den regionala verksamheten bedrivs i linje med medlemmarnas behov och önskemål. Gruppen svarar för att medlemsdialogen upprätthålls och utvecklas, liksom att Energiföretagens vd och styrelsen får del av det regionala nätverkets uppfattning i olika frågor.


Regionala styrgruppen Nord

Hans Kreisel, Skellefteå Kraft AB - ordförande
Göran Sörell, Sundsvall Elnät AB - vice ordförande
Anneli Sjömark, Luleå Energi AB
Daniel Fåhraeus, Pite Energi AB
Lena Persson, Jämtkraft AB
Mats Brännström, Vattenfall Vattenkraft AB
Mikael Strandberg, Bollnäs Energi
Jan Delin, Elektra Nät AB
Jan Fjordell, Tekniska Verken i Kiruna AB
Jan Eriksson, Umeå Energi Elnät AB
Mats Andersson Energiföretagen Sverige - regionchef

Regionala styrgruppen Mitt

Niklas Gunnar, Mälarenergi
Johan Larsson
, Kristinehamns Energi, ordförande
Mile Elez, Tekniska verken i Linköping, vice ordförande
Lars Larsson, Borlänge Energi
Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Stefan Persson, Norrenergi
Monika Söderlund Andreasson
, Sollentuna Energi och Miljö
Tomas Ulväng
, Tierp Energi och Miljö
Eva Vitell, Vattenfall Eldistribution
Lisa Hjelm Energiföretagen Sverige - regionchef

Regionala styrgruppen Väst

Jan Olofzon, Alingsås Energi Nät AB - ordförande
Magnus Jacobsson, Skara Energi AB - vice ordförande
Mats Mattsson, Götene Energi ek för
Björn Fahlgren, Varbergortens Elkraft ek för
Anna Svernlöv, Göteborg Energi AB
Mats Jakobsson, Lerum Energi AB
Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi AB
Malin Classon, Värnamo Energi
Malin Flysjö, Borås Elhandel AB
Efwa Nilsson Energiföretagen Sverige - regionchef

Regionala styrgruppen Syd

Anders Möller, Kraftringen Energi AB
Anders Strange, Karlshamn Energi AB
Göran Andersson, Österlens kraft AB - adjungerad
Håkan Rannestig, Öresundskraft AB
Jessica Fredson, Ystad Energi AB - ordförande
Karin Jönsson, E.ON Sverige AB
Kenneth Lindholm, Sjöbo Elnät AB
Marianne Sernevi, Skånska Energi AB
Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö AB - vice ordf
Per-Olof Nilsson, Trelleborgs Fjärrvärme AB
Tomas Eriksson, Affärsverken Karlskrona AB
Paul Andersson Energiföretagen Sverige - regionchef