Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Övriga filmer

Huvudinnehåll

Här hittar du korta filmer som berör energibranschen på ett eller annat sätt. Både rent informativa filmer om till exempel kapacitetsbrist i elnäten och filmer som uppmanar mottagaren till att bli en del av energibranschen. Helt enkelt sådant som du gärna få dela vidare!

Samling för nätkapacitet

Det är trångt i näten. Nu lägger vi grunden för det hållbara Sverige genom initiativet Samling för nätkapacitet, där energibranschen tillsammans med näringsliv och beslutsfattare på lokal och nationell nivå snabbutreder skarpa åtgärdsförslag.

Välj en karriär inom energi

Vi står inför vår tids största utmaning. I denna film uppmanas mottagaren att bli en del av lösningen och utbilda sig inom ett energijobb.

Jobbet hittas på www.energijobb.se

I en hållbar värld behövs fler energiexperter

Kompetensbehovet är stort i branschen och världen behöver fler som kan energi. Nu och för framtiden.

På www.energijobb.se finns energijobben

Cirkulär ekonomi i praktiken

Den cirkulära ekonomin i praktiken handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över.