Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Lediga tjänster

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Vill du vara med att utveckla och förnya Energiföretagen Sverige till att bli Sveriges bästa branschförening?

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Se filmen! Vill du lära känna oss lite mer?

Dagens samhälle här i snabb förändring och helt beroende av energi. Den är grunden för vår välfärd. Vi behöver skapa en stark gemensam kraft som axlar helhetsansvaret för energiförsörjningen och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar - annars stannar Sverige.

Energiföretagen Sverige är en förening vars verksamhet utvecklas i samverkan med medlemmarna. Vår främsta uppgift är att skapa goda affärsmässiga villkor för våra medlemmar, som med sin verksamhet vill verka för hållbara och resurseffektiva energisystem.

Vi är branschens röst i samhällsdebatten och i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU. Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt. En viktig del i verksamheten är att erbjuda service till våra medlemmar – bland annat med specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser – för att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.

Vårt kansli ligger i Centrala Stockholm och vi har regionkontor i Kristianstad, Skövde, Stockholm och Skellefteå. Du som arbetar hos oss får gärna dela våra värderingar kunskap, samverkan och drivkraft.

Vi söker dig som vill driva förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkommen med din ansökan!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrica Nordemar

Ulrica Nordemar

Tillförordnad enhetschef, HR Business partner och internkommunikation
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 45
E-post: ulrica.nordemar@energiforetagen.se