Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Pressrum

Huvudinnehåll

Välkommen till Energiföretagen Sveriges pressrum! Här hittar du pressmeddelanden, debattartiklar, remissvar och andra nyheter.

Du som är journalist och snabbt vill komma i kontakt med oss, kontakta i första hand Eva Rydegran, pressansvarig, telefon +46 (0)73 404 45 11.

Du kan också ringa Anna Lejestrand +46 (0)70 164 44 24 eller Annika Johannesson, +46 (0)73 425 25 64.

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Sverige bör göra mer för att locka investeringar

DEBATT - Energiföretagen Sverige skriver tillsammans med en rad andra aktörer i Svenska Dagbladet om vikten av att tillvara Sveriges unika möjligheter för att attraher...

Läs mer

Stort slöseri att inte använda askan från energiåtervinning

DEBATT För att nå ökad resurseffektivitet och hållbarhet måste vi gå mot en ekonomi som är cirkulär istället för linjär. Att energiåtervinna det restavfall som inte gå...

Läs mer

Nu omfattas även fjärrvärmekunder i Luleå och Kil av Prisdialogen

Prisdialogen fortsätter att växa och omfattar idag 2,1 miljoner hushåll vilket innebär 72 procent av alla fjärrvärmeleveranser. Luleå Energi och Kils Energi är de...

Läs mer

Ny statistik: Fortsatt mycket låga klimatutsläpp från el och fjärrvärme i Sverige

Statistik från Naturvårdsverket fortsätter att visa på den svenska energibranschens mycket goda klimatvärden. När värdena för år 2015 nyligen summerats konstateras att...

Läs mer

Elproduktionen 2016: första reaktorn stängd och minskad vindkraft

När elproduktionen för år 2016 summeras konstateras att Oskarshamn 2 blev den första reaktorn av fyra nedläggningsbeslutade att stoppa sin produktion. Samtidigt minska...

Läs mer

Positivt om vattenkraftens betydelse – samtidigt behövs kompletteringar

Energiföretagen Sverige har idag lämnat sitt remissvar på promemorian ”Vattenmiljö och vattenkraft”. Föreningen är generellt positiv till inriktning och förslag och...

Läs mer