Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Play: Filmade seminarier

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen och Svensk Solenergi bjuder in till frukostseminarium med den internationella solelsexperten Gaetan Masson om marknaden för solel i världen och Sverige tisdagen den 20 februari. Tid 08.30 - 09.30.

Solfrukost del 1

Vi beklagar ljudproblemen i slutet av den första filmen (Solfrukost del1).

Solfrukost del 2

Gaetan Masson från Belgien är en av de ledande experterna i världen på den globala solcellsmarknaden. Han är ordförande för en arbetsgrupp inom IEA och han driver dessutom solcellskonsultföretaget Becquerel Institute.
Under några dagar kommer Gaetan Masson att vara i Sverige och vi har fått en unik möjlighet att höra honom tala om utvecklingen av solenergi i världen.

Solceller har de senaste åren varit den snabbast växande energikällan i världen. Bara sedan början av 2000-talet har tekniken gått från att vara en liten nischmarknad till att nu ge ett reellt tillskott på cirka 2 procent av den globala elproduktionen. På flera håll i världen är nu solel dessutom det billigaste energislaget när ny elproduktion ska byggas, med produktionskostnader ner mot 20 öre/kWh på vissa platser. Både marknadstillväxten och prisnedgången ser ut att fortsätta under de kommande åren.

Under frukostseminariet berättar Gaetan Masson om den senaste utvecklingen inom denna dynamiska marknad och beskriver de trender och drivkrafter som bidrog till att det under 2017 installerades uppskattningsvis 100 GW solcellskapacitet globalt.

Förutom Gaetan Masson kommer Johan Lindahl från Svensk Solenergi att tala om soltrender i Sverige och Lars Ejeklint, affärsutvecklare och klimatcoach på Vattenfall berätta hur Vattenfall jobbar med solenergi som en viktig del i arbetet med att uppnå ett fossilfritt samhälle.

Teknisk hjälp och information

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Webbansvarig/IT-samordning
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 71
E-post: mattias.jonsson@energiforetagen.se