Hållbar energi för alla, alltid.

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Energiföretagen arbetar med frågor som berör hela energibranschen. Vår uppgift att bidra till; rimliga affärsmässiga villkor för våra medlemsföretag så att de kan fortsätta utveckla Sveriges energiförsörjning, att förtroendet för energibranschen ökar - bland annat genom mer informerade och trygga kunder och till att energibranschen är en attraktiv arbetsgivare med ett ökat fokus på jämställdhet och mångfald.

Elnäten i fokus Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet är ett initiativ från Energiföretagen Sverige där energibranschen tillsammans med näringslivet och beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterar problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019 med målet att vid sista mötet kunna presentera skarpa åtgärdsförslag.

Läs om initiativet

Remisseminarium Färdplan el den 30 augusti

Den 30 augusti har Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige bjudit in till ett remisseminarium inför framtagningen av "Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle". PÅ seminariet presenterar forskningsprojektet NEPP sin analysrapport med olika scenarier för att fossilfritt Sverige år 2045. Ett Sverige som kommer att efterfråga väldigt mycket mer el än idag. Den som inte kan vara där på plats kan se webbsändningen, direkt eller i efterhand.

Läs mer om remisseminariet

Vår EU-agenda

En skärpning av EU:s utsläppshandelssystem, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunder är några av de åtgärder EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod. Energiföretagen hoppas att fler svenska parlamentariker söker sig till de tunga utskott där energi- och klimatfrågorna hanteras och där parlamentet har mycket att säga till om.

Läs våra förslag

En helhetssyn på energisystemet

Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Detta utgör grunden för Energiföretagens systemsyn - att se till helheten. Det gäller för såväl energisystemet som samhället i övrigt.

Läs mer om Energiföretagens systemsyn