Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen arbetar för ett Fossilfritt Sverige

Huvudinnehåll

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Samarbetet utmynnar ofta i olika bransch-färdplaner för att nå målet. Energiföretagen Sverige medverkar i två färdplaner; ”Färdplan för fossilfri uppvärmning” och ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”.

Här har vi samlat information om de färdplaner för fossilfritt Sverige som Energiföretagen medverkar i.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Färdplanen för fossilfri uppvärmning presenterades och överlämnades till regeringen den 20 mars 2019. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045.Färdplanen har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner), med konsult- och forskningsföretaget Profu som redaktör. Energiföretagen Sverige var med i arbetet med att ta fram planen och var också bland de första att underteckna och ställa sig bakom planen.

Läs mer om Färdplanen för fossilfri uppvärmning.

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Vad krävs för att Sverige ska kunna fortsätta leverera tillräckligt med fossilfri el när efterfrågan ökar, utan att äventyra leveranssäkerheten eller Sveriges konkurrenskraft? För att lösa den uppgiften tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan för fossilfri el.  Arbetet sker nära samverkan med medlemsföretagen och i samarbete med Fossilfritt Sverige.  Arbetet med Färdplan el för ett fossilfritt samhälle startade i februari och ska förhoppningsvis landa i en färdplan som kan presenteras under senare delen av hösten.

Läs mer om Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle.