Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som leds av den nationella samordnaren Svante Axelsson, har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. Nu tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan för fossilfri el, i nära samverkan med medlemsföretagen och i samarbete med Fossilfritt Sverige.

Hur kan vi möta en ökad efterfrågan på el, säkra att vi fortsätter att ha den höga leveranssäkerheten, varje sekund, dygnet runt, och samtidigt fasa ut den återstående procenten fossilelproduktion som vi har idag? Detta ska färdplanen för fossilfri el analysera och ge svar på.

Och efterfrågan ser ut att öka rejält. På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Sweco sammanställt de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som presenterats innan mars 2019. Sammantaget innebär planerna en ökad efterfrågan på el med 37 TWh, vilket är nästan 30 procents ökning av Sveriges elanvändning. Bakom detta ligger bland annat ökad elektrifiering inom transport- och industrisektorerna. Dessutom beräknas befolkningen öka med 1,5 miljoner under samma period och det kommer att öka elanvändningen ytterligare. Så även om Sverige i dag har ett överskott och exporterar runt 12 procent blir det en mycket stor ökning av efterfrågan.

Arbetet med Färdplan el för ett fossilfritt samhälle startade i februari och ska förhoppningsvis landa i en färdplan som kan presenteras under senare delen av hösten. För att få ett gediget underlag att utgå ifrån görs analyser som presenteras i form av delrapporter på vägen mot färdig plan. Arbetet med färdplanen är också en del av programmet på årets regionmöten, de första i maj.

Vill du bidra i färdplansarbetet? 

Huvudsakliga budskap och branschens åtaganden är remitterade till alla medlemsföretag i Energiföretagen. Remisstiden går ut 25 oktober.
Här finns mer information om remissen. (du måste logga in som medlem)

Läs debattartikel som presenterade starten av arbetet med Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle.

Läs NEPPs scenariorapport om elanvändningen 2045.

Läs NEPPs rapport "Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag" (uppdaterad version 190802), som blir utgångspunkten för Energiföretagens arbete med Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se