Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiåret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.

Energiåret 2017 levereras i portioner (pdf-format) under år 2018 och sammanställs vid årets slut i arkiv till höger.

Nedan ligger senaste årgången av Energiåret (2016). Här framgår när de olika avsnitten i presenterades fortlöpande under år 2017:

Elmarknaden  (15 maj 2017)

Sveriges totala energitillförsel (15 maj 2017)

Elanvändningen (reviderad 27 september 2017)

Elproduktion (reviderad 19 mars 2018)

Miljö och klimat (27 september 2017)

Elnät (31 oktober)

Fjärrvärme (separat sida, färdig augusti)

Fjärrkyla (separat sida, färdig augusti)