Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiåret 2017

Huvudinnehåll

Här visas Energiåret 2017 uppdelad i sju avsnitt. Tidpunkt för publicering eller senaste revidering framgår. Observera att de två sista avsnitten om fjärrvärme och fjärrkyla inte är statiska, de visar alltid läget i realtid.

Elmarknaden  (uppdaterad 14  juni 2018)

Sveriges totala energitillförsel (1 juni 2018)

Elanvändningen (uppdaterad 14 juni 2018)

Elproduktion (4 juli 2018)

Miljö och klimat (4 september 2018)

Elnät (21 december 2018)

Fjärrvärme (separat sida, visar aktuell status i realtid)

Fjärrkyla (separat sida, visar aktuell status i realtid)