Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiåret 2016

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Här visas Energiåret 2016 uppdelad i sju avsnitt. Tidpunkt för publicering eller senaste revidering framgår. Observera att de två sista avsnitten om fjärrvärme och fjärrkyla inte är statiska, de visar alltid läget i realtid.

Elmarknaden  (15 maj 2017)

Sveriges totala energitillförsel (15 maj 2017)

Elanvändningen (reviderad 27 september 2017)

Elproduktion (reviderad 19 mars 2018)

Miljö och klimat (27 september 2017)

Elnät (31 oktober 2017)

Fjärrvärme (separat sida, visar aktuell status i realtid)

Fjärrkyla (separat sida, visar aktuell status i realtid)