Certifierad Elhandlare

Certifierad Elhandel är den kompletta utbildningen för dig som ska arbeta professionellt med elhandelsfrågor. Du får kunskaperna i lagom stora ”bitar”, som ger dig möjlighet att praktisera och smälta dina lärdomar mellan de olika kurstillfällena.

De olika delkurserna belyser hela elhandelsområdet och tillsammans ger det dig en gedigen och bred kunskapsgrund. Kurspaketet Certifierad Elhandlare är ett samarbete mellan Nord Pool, NASDAQ Commodities och Energiföretagen Sverige.

Alla elhandelsföretag (samt börsmedlemmar på Nord Pool) rekommenderas ha medarbetare som är certifierade elhandlare. För att få certifieringen, krävs att du går kurspaketet på sammanlagt sex kurser som avslutas med ett certifieringstest. De olika stegen i kursen kan också väljas var för sig, beroende på inriktning och behov.

OBS! Prisinformation, se Flik "Fördjupad information".

Kurser som ingår i utbildningspaket Certifierad Elhandlare

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se