EBR Beredarskola steg 2 Certifierad EBR Beredare

Dags att ta nästa steg? Energiföretagen Sveriges EBR Beredarskola steg 2 Certifierad EBR Beredare, tar dig vidare i karriären. Med de fem delkursernas fördjupade kunskaper är du en ytterst kompetent beredare som kan anta framtidens utmaningar.

EBR Beredarskola steg 2 är en direkt fortsättning på EBR Beredarskolan steg 1. Certifieringen som du tilldelas efter steg 2, innebär fullständig kompetens i både jordkabel- och luftledningsnät.

Utbildningarnas innehåll är en väl avvägd mix av teori och praktiska övningar, föreläsningar och grupparbeten varvas så att inlärningen blir spännande och effektiv. Det nätverk av kollegor som du lär känna under utbildningen kommer att vara till nytta och glädje framöver i din karriär.

OBS! Prisinformation, se Flik "Fördjupad information".

Ni får också möjlighet att träffas varje år på EBR Beredardagar som är en nätverksträff för beredare och konstruktörer anordnad av Energiföretagen Sverige.

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.


EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se