Kommunikationsdagarna 6-7 maj 2020 ställs in

Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det bästa beslutet är att ställa in Kommunikationsdagarna trots att deltagarantalet understiger den av regeringen beslutade gränsen på 500 personer. Skälen till beslutet är flera. Många deltagare och föreläsare de senaste veckorna har fått reserestriktioner av sina arbetsgivare. Eftersom det nationella läget kring smittrisk dessutom har förvärrats de senaste dagarna, med en osäker fortsatt utveckling, bedömer vi det som olämpligt att genomföra en icke verksamhetskritisk större konferens i närtid.

Vi kommer inte att fakturera för deltagaravgiften.

För er som bokat hotell och resor, glöm ej att avboka dessa. Energiföretagen ersätter inte deltagares omkostnader.

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Marie Hedlund

Marie Hedlund

Projektledare och ansvarig för Förlag
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 52
E-post: marie.hedlund@energiforetagen.se