Webbkurs ESA Instruerad

Nu kan du som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar, repetera dina elsäkerhetskunskaper på webben med EBR:s elsäkerhetsutbildning Webbkurs ESA Instruerad enligt publikationen ESA Instruerad person.

Webbkurs ESA Instruerad ersätter Webbkurs ESA -14 Tillträde. En nyhet i publikationen och utbildningen är en ändrad tillträdeshantering. Här kan du beställa publikation ESA Instruerad person.

Tekniska krav

Vi rekommenderar att du genomför utbildningen via en fast uppkoppling. För att kunna använda materialet behöver din tekniska utrustning uppfylla följande tekniska krav.

Du som är instruerad person ska efter avklarad utbildning få en genomgång på arbetsplatsen av elanläggningsansvarige eller dess elfackkunnige representant. Genomgången ska ske enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde och signeras av all berörd personal.

Kursen gör du när och var det passar dig, ensam eller tillsammans med kollegor som också har beställt kursen. Gör du kursen tillsammans med kollegor måste varje deltagare gå igenom sin egen utbildning för att blocken ska bli klarmarkerade och ni ska få tillgång till slutproven. Webbkursen är självinstruerande.

Efter genomgången kurs gör du ett slutprov och får därefter ett intygskort skickat till dig. Du har även möjlighet att skriv ut intyget

Ditt bevis på din uppdaterade kunskap!

Web course in English: Web course Instructed

Läs artikel på utbildning.se "Vad är ESA? – vi reder ut begreppen"

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se

Johan Hector

Johan Hector

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 34
E-post: johan.hector@energiforetagen.se